Výstavy online

4.Výstava online

Panama vyhlašuje 4. Výstavu online, od 04.11.2023 - 15.01.2024


3. Výstava online 
Panama vyhlašuje 3. Výstavu online, od 26.11.2022 - 28.02.2023 


1. Výstava online

Panama Cat Club, z.s. vyhlásil v lednu 2021 1. Výstavu online, vyhlášení výsledků proběhlo v květnu 2021, účast i nadšení se projevilo v zájem o 2 Výstavu v letošním roce.

Na základě zkušeností a nadšení z první výstavy online jsme se rozhodnuli že budeme každoročně pořádat . Druhá Výstava je již vyhlášena.

Více informací o probíhající výstavě u vedení klubu.

Vyhlašujeme 2 Výstavu Online: od 03.12.2021-31.03.2022